Bảng Từ Trường

Bảng Từ Trường Trắng là sản phẩm thông dụng trong văn phòng. Mục đích truyền tải thông tin chung hoặc hội họp, đào tạo. Bảng từ trắng sử dụng bề mặt thép nên có thể sử dụng đính kèm thông tin với nam châm. Mọi  thông báo được gắn trực tiếp thông qua nam châm rất tiện dụng.
Bảng từ trắng là sản phẩm nói chung sử dụng bề mặt thép từ trắng. Viết bút dạ nước (không viết bút dạ dầu). Có nhiều mẫu thiết kế khác nhau sử dụng bề mặt từ trắng như: bảng từ trắng treo tường, bảng từ trắng di động.